Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Forum Mellansverige är regional nod för sjukvårdsregionen Mellansverige, som består av de sju regionerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Det är Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus och fem länssjukhus.

Vi är en resurs för forskare, prövare och forskningssköterskor. Via våra Lokala noder erbjuder vi hjälp inom bl.a. utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och rådgivning inför planerandet och genomförande av kliniska studier. Företag och forskare erbjuds stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier.

Kliniska studier COVID-19!

Är du forskare som planerar att starta upp en klinisk studie för covid-19?

Här finns mer information för stöd i planering och genomförande!

Aktuellt

Välj din lokala nod nedan

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50