Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Tillsammans utvecklar vi förutsättningarna för Kliniska Studier i Sverige.

Forum Mellansverige är regional nod för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionen Mellansverige som består av sju regioner: Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län. Sjukvårdsregionen är Sveriges näst största med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus, fem länssjukhus och 18 länsdelssjukhus.

Forum Mellansverige är en del av Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR) och en resurs för forskare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal. ”RFR har som syfte och mål att regionerna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och medverkar i kunskapsutveckling och framtagande av evidens som en del av kärnuppdraget. Forskning och utveckling förbättrar möjligheterna att ge god hälso- och sjukvård”. Via våra Lokala noder erbjuds rådgivning inom bl.a. utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och planerandet och genomförande av kliniska studier. Företag och forskare erbjuds stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier.

Mer om: Kliniska Studier Sverige och Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR)

Välj lokal nod utifrån aktuell region

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50