• 2019-12-10 09:29 Avslutade projekt

  Standardiserad process för avtal mellan företag och hälso- och sjukvården

  Syftet med projektet var att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri. Långsiktigt är förhoppningen att resultaten från projektet ska underlätta och främja möjligheten att genomföra studier och således öka antalet kliniska studier som genomförs i Sverige. Projektet pågick under 2016/17 och ett ramverk med dokument, lathundar och avtalsmallar har tagits fram.
  Resultatet av projektet finner du här.

  info
 • 2019-12-10 09:31 Avslutade projekt

  Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

  Syftet med projektet var att ta fram neutral och kvalitetssäkrad information om alla delar av en klinisk studie på medicinteknik inklusive en sammanfattande information om CE-märkning och vad man måste tänka på innan man planerar för en klinisk studie inom medicinteknik.
  Resultatet av projektet finner du här, samt en steg-för-steg guide här.

  info
 • 2019-12-10 09:32 Avslutade projekt

  Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

  Syftet med utvecklingssatsningen var att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i genomförandet av kliniska studier genom att etablera samverkan mellan de regionala nodernas kvalitetssäkringsfunktion (QA-Quality Assurance) och ta fram goda exempel på välfungerande arbetsprocesser mellan regionala noder och andra samarbetspartners. Resultatet av projektet finner du här.

  info
 • 2019-12-10 09:35 Avslutade projekt

  Nationellt EDC-system

  Syftet var att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture - EDC-system) och en central randomiseringsfunktion för akademisk forskning samt utreda möjlighet och tänkbar driftsform för dessa funktioner hos en central eller regional organisation. Resultatet av projektet finner du här.

  info
 • 2019-12-10 09:36 Avslutade projekt

  Forskningspersonenkät

  Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät där resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter studiedeltagarnas behov.
  Resultatet av projektet finner du här.

  info
 • 2019-12-10 09:37 Avslutade projekt

  Nationella rekommendationer för R-RCT

  Syftet är att utveckla ett nationella R-RCT-rekommendationer (Registerbaserade Randomiserade Kliniska Studier) som underlättar och förbättrar förutsättningarna för att driva R-RCT. Rekommendationer med dokumentation finns här.

  info
 • 2019-12-10 09:38 Avslutade projekt

  Kartläggning av utbildningar för kliniska studier

  Syftet är att kartlägga utbildningar som personal behöver för att kunna genomföra kliniska studier och komma med förslag på fortsatt nodsamarbete inom utbildningsområdet. Kartläggningen finner du här.

  info
 • 2020-02-19 10:31 Avslutade projekt

  Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor – en förstudie

  Syftet med förstudien var att undersöka behov och förutsättningar för bildandet av ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk inom ramen för samarbetet mellan de sex regionala noderna. Förstudien omfattade bland annat en kartläggning över existerande nätverk i Sverige, utbildningar och övriga aktiviteter där forskningssjuksköterskor deltar. Läs rapporten här och bilagorna 4-6 finns att ladda ner här

  info

Din lokala resurs för kliniska studier

 • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50