Här samlar Forum Mellansverige relevant information om forskning och kliniska studier för covid-19. Sidan uppdateras regelbundet med information om utlysningar och annan nationell och regional information.

Är du forskare som planerar att starta upp en klinisk studie för covid-19?
Kontakta din lokala nod för stöd i planering och genomförande.


Vägledning och stöd från berörda myndigheter

 • 2020-05-12 09:27

  Läkemedelsverket - Råd till sponsorer

  Läkemedelsverket har publicerat råd till sponsorer för covid-19 kliniska prövningar med avseende på den pågående pandemin.

  info
 • 2020-05-12 09:28

  Etikprövningsmyndigheten - Förturshantering

  EPM har fastställt en ordning för förturshantering av ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till covid-19.

  info
 • 2020-05-12 09:28

  Biobank Sverige: Förturshantering biobanksansökningar 

  Regionalt Biobankcentrum Uppsala-Örebro förturshanterar biobanksansökningar och provinsamling kopplat till covid-19 studier.

  info
 • 2020-05-12 09:29

  Europakommissionen - Riktlinjer/Guide

  EU-riktlinjer förkliniska prövningar under COVID-19-pandemin.

  info
 • 2020-05-12 09:31

  LIF - Forskningsöversikt coronavirus

  info
 • 2020-05-12 09:31

  European Medicines Agency (EMA) - Vägledning

  Vägledning med rekommendationer om hantering av pågående kliniska prövningar under covid-19-pandemin.

  info
 • 2020-05-12 09:32

  Nyheter om förändringar hos Vetenskapsrådet till följd av covid-19

  info

Välj lokal nod utifrån aktuell region

 • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50