Varför görs kliniska studier?

Kliniska studier görs för att undersöka en grupp individer med en viss sjukdom, testa effekt och säkerhet hos nya läkemedel, diagnostiska tester, produkter eller behandlingar. Innan studier på människor påbörjas har tester redan gjorts på flera olika sätt i laboratorieförsök och i djurstudier. Kliniska studier är en förutsättning för att nya läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar ska godkännas, och för att dessa ska kunna börja användas inom vården.

Varför ska man vara med i en klinisk studie?

Det finns flera anledningar till att vilja vara med i en klinisk studie. Ofta innebär det att man får genomgå noggranna undersökningar och som studiedeltagare är man dessutom med och bidrar till ökad kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Beroende på hur den kliniska studien är upplagd är det inte säkert att alla deltagare får prova exempelvis en ny behandling. De som inte får det ingår då i en kontrollgrupp som antingen får sockerpiller, så kallat placebo, eller ett redan godkänt läkemedel som den nya behandlingen jämförs mot. Även om man själv inte skulle få någon direkt behandlingsfördel kan det ändå kännas meningsfullt att kunna bidra i studier som kan vara till nytta för andra människor.

För friska frivilliga:

Om du är frisk frivillig och intresserad att delta i en klinisk studie, se länk till svenska fas I-enheter.
För mer information se Kliniska Studier Sverige samt information och patientbroschyr om att delta i en klinisk prövning från LIF – De Forskande Läkemedelsföretagen.

För mer information kontakta din lokala nod.

Välj lokal nod utifrån aktuell region

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50