E-learningkurs om biobankslagen

Biobank Sverige erbjuder en grundläggande utbildning som tar upp regelverk, provhantering, samtycke och olika avtal för tillgång till prov.
Utbildningen riktar sig främst till personer som skriver ansökningar för genomförande av en klinisk studie i Sverige. Även till organisationer som ska bedriva kliniska studier med prover i Sverige och utländska aktörer som inte har lokal anknytning.
Mer information finns här.