Etikprövningsmyndigheten - Förturshantering

EPM har fastställt en ordning för förturshantering av ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till covid-19.