European Medicines Agency (EMA) - Vägledning

Vägledning med rekommendationer om hantering av pågående kliniska prövningar under covid-19-pandemin.