Forskningspersonenkät

Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät där resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter studiedeltagarnas behov.
Resultatet av projektet finner du här.