Den 2 oktober 2020 beslutade Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion att namnet ska bytas till Sjukvårdsregion Mellansverige. Det nya namnet speglar tydligare vilka regioner som ingår i samarbetet. Namnbytet innebär att Forum Uppsala-Örebro byter namn till Forum Mellansverige, men med oförändrat uppdrag från Regionala Forskningsrådet i Mellansverige och regionala nodens arbete i Kliniska Studier Sverige.

För mer information om samarbetet Kliniska Studier Sverige