Främja möjligheterna till att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter

Förstudie med mål att identifiera behov och faktorer som är av betydelse för att främja möjligheterna till klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården, samt att utreda med vilket stöd noderna inom Kliniska Studier Sverige skulle kunna bidra. Utifrån identifierade behov och faktorer skapa ett genomarbetat underlag för i vilken/vilka riktningar efterföljande utvecklingssatsningar kan bedrivas.