Datum: 

7 december 2021 kl. 09.00-16.00


Kostnad:

Avgiftsfritt för anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige


Ort:

Online


Målgrupp:

För prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens eller som har behov av att förnya den.

Föreläsare: UCR, Uppsala Clinical Research center

Utbildningen är en TransCelerate godkänd heldagsutbildning i GCP för prövare och övrig personal som arbetar med, eller är intresserad av att börja arbeta med, kliniska prövningar. En TransCelerate godkänd GCP utbildning, som denna, bedöms som en fullgod GCP utbildning av de flesta läkemedelsföretagen som är med i organisationen. Utbildningen gäller tre år från utbildningstillfället och behöver inte uppdateras under denna tid förutsatt att inte lokala regelverk och/eller sponsorn kräver förnyad utbildning.

Utbildningsmål: Att ge deltagarna en djupare förståelse för GCP och hur GCP effektivt kan tillämpas i det kliniska prövningsarbetet. Att uppmana till eftertanke och reflektion som gynnar det kliniska prövningsarbetet.

Upplägg: Utbildningens upplägg är interaktiv och bygger på aktiv medverkan från deltagarna. Aktuella problem och frågeställningar kan tas upp från deltagarna. Möjliga lösningar diskuteras.

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Introduktion till klinisk prövning och gällande regelverk med fokus på GCP och dess principer
  • Roller och ansvar enligt GCP
  • Studiedokumenten med fokus på Studieprotokollet, Investigator´s Brochure (IB), Patient Informationen och Case Report Form (CRF).
  • Genomförande av en klinisk prövning på kliniken
  • Kvalitetssäkring och Kvalitetskontroll; vanliga inspektionsfynd presenteras

    Kursintyg: Efter kursen erhålls ett kursintyg.


Anmäl dig här

Some fields are not valid
Anmälan GCP 7 december 2021

Uppgifter sparas om mig vid anmälan till denna utbildning. Dessa uppgifter används endast för att administrera utbildningen.