Good Clinical Practice

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Gällande regelverk ställer prov på att både prövare och andra medarbetare i teamen som arbetar med läkemedelsprövningar ska ha adekvat utbildning inom GCP. De lokala noderna erbjuder kurser för dig som behöver grundläggande introduktion inom GCP. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.
Kontakta din lokala nod för mer information.