Inrättandet av en nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik

Syftet med projektet är att inom Kliniska Studier Sverige inrätta en nationell arbetsgrupp med fokus på att underlätta genomförandet av kliniska studier på medicintekniska produkter. Projektet har även som mål att leverera ett utbildningsmaterial för kliniska studier på medicintekniska produkter.
Uppdragsbeskrivning