Minimalt Dataset (MDS)
För att samla in och sammanställa information om kliniska studier enligt vårt uppdrag, har vi valt att utveckla en process för att samla in data direkt på klinik. Arbetet med att samla in datan görs av Forum Mellansveriges lokala noder i de sju regionernas forskningsorganisationer. Tillsammans har vi utvecklat och enats om en terminologi och nomenklatur för samtliga insamlade parametrar – ett minimalt dataset (MDS). Arbetet påbörjades 2016 och utvecklas och förbättras kontinuerligt över tid.

Se rapport över 2019 års studier för senaste versionen av Minimalt dataset (MDS).

Kliniska studier som samlas in är kliniska forskningsprojekt inom regionen som förutsätter vårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Internationellt överenskomna standarder såsom ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) och MeSH (Medical Subject Headings) används. Studietyper rapporterades enligt MeSH i huvudkategorierna interventionsstudier, observationsstudier och andra studier. Interventionsstudierna klassificerades vidare i fyra undernivåer; klinisk läkemedelsprövning, medicinteknik, diagnostik och annan behandling.

ResearchWeb/CRIS
Vi har valt att använda en gemensam IT-plattform i arbetet med att samla in data. Samtliga sju regioner använder sig sedan tidigare av ResearchWeb för forskningsansökningar och framtagande av forskningsbokslut till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
För insamling av 2019 års kliniska studier används ResearchWeb/CRIS (Current Research Information System) av samtliga regioner, där CRIS också innehåller en projektdatabas. För 2019 års insamling kommer samtliga regioner att använda ResearchWeb/CRIS vilket kommer att förenkla insamlingen och bearbetningen av de lokala datafilerna.

För mer detaljerad information om insamlingsmetodiken läs gärna våra rapporter.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50