För att samla in och sammanställa information om kliniska studier enligt vårt uppdrag, har vi valt att utveckla en process för att samla in data direkt på klinik. Arbetet med att samla in datan görs av Forum Mellansveriges lokala noder i de sju regionernas forskningsorganisationer. Tillsammans har vi utvecklat och enats om en terminologi och nomenklatur för samtliga insamlade parametrar – ett minimalt dataset (MDS).

Se rapport över 2021 års studier för senaste versionen av Minimalt dataset (MDS).

Kliniska studier som samlas in är kliniska forskningsprojekt inom regionen som förutsätter vårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Internationellt överenskomna standarder såsom ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) används. Studietyper rapporterades enligt MeSH (Medical Subject Headings) i huvudkategorierna interventionsstudier, observationsstudier och andra studier. Interventionsstudierna klassificerades vidare i fyra undernivåer; klinisk läkemedelsprövning, medicinteknik, diagnostik och annan behandling.
Samtliga sju regioner använder ResearchWeb/CRIS (Current Research Information System, Minso Solutions AB) där CRIS innehåller en projektdatabas för forskningsansökningar och framtagande av forskningsbokslut till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För mer detaljerad information om insamlingsmetodiken läs gärna våra rapporter.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50