Kartläggning av utbildningar för kliniska studier

Syftet är att kartlägga utbildningar som personal behöver för att kunna genomföra kliniska studier och komma med förslag på fortsatt nodsamarbete inom utbildningsområdet. Kartläggningen finner du här.