Läkemedelsverket - Råd till sponsorer

Läkemedelsverket har publicerat råd till sponsorer för covid-19 kliniska prövningar med avseende på den pågående pandemin.