Forum Mellansveriges operativa verksamhet i hälso- och sjukvården utgörs av lokala noder, placerade inom sjukvårdsregionens forskningsorganisationer. Varje nod har en nodsamordnare. Tillsammans med Forum Mellansveriges kansli bildar de LNN – det Lokala Nodnätverket som träffas regelbundet med målet att förbättra förutsättningarna och arbetsprocesser för kliniska studier.

Där ingår även en representant från UCR - Uppsala Clinical Research Center, KFC - Kliniskt forskningscentrum i Örebro län, RCC - Regionalt Cancercentrum Uppsala-Örebro och RBC - Regionalt Biobankscentrum.

De lokala noderna erbjuder bland annat:

 • En lokal kontaktpunkt för frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska studier
 • Ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum
 • Lokal samverkan av kompetenser och resurser
 • Nätverk för forskningssköterskor och forskningsstödjande personal
 • Förmedling av kontakter till prövare för deltagande i kliniska studier
 • Rådgivning och information om utbildningar

För mer information kontakta din lokala nod.

Välj lokal nod utifrån aktuell region

 • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50