Datum: 

11 oktober 2022 kl 9.00-11.30


Kostnad:

Avgiftsfri för anställda inom sjukvårdsregionen Mellansverige


Ort:

Online


Målgrupp:

Forskningssköterskor, sjuksköterskor och annan studiestödjande personal.

Föreläsare: Katarina Norrby, Senior klinisk prövningsledare, GSK

Innehåll: Grundläggande genomgång om vad monitorering är, varför  och hur monitorering genomförs samt vilka regelverk som finns att förhålla sig till.


Anmäl dig här

Some fields are not valid
Anmälan Monitorering, en introduktion 11 oktober 2022

Uppgifter sparas om mig vid anmälan till denna utbildning. Dessa uppgifter används endast för att administrera utbildningen.