Nationell arbetsgrupp för Regional samordning

Forum Mellansverige deltar i den nationella arbetsgruppen för regional samordning inom ramen för Kliniska Studier Sverige. Varje regional nod bidrar med en eller flera representanter i detta arbete. Arbetsgruppen har bland annat i uppdrag att arbeta med uppföljning av genomförda nationella utvecklingssatsningar och nätverk samt att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte för de regionala representanterna.
Uppdragsbeskrivning