Nationella rekommendationer för R-RCT

Syftet är att utveckla ett nationella R-RCT-rekommendationer (Registerbaserade Randomiserade Kliniska Studier) som underlättar och förbättrar förutsättningarna för att driva R-RCT. Rekommendationer med dokumentation finns här.