Nationellt EDC-system

Syftet var att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture - EDC-system) och en central randomiseringsfunktion för akademisk forskning samt utreda möjlighet och tänkbar driftsform för dessa funktioner hos en central eller regional organisation. Resultatet av projektet finner du här.