Kliniska nätverk

Via det Lokala Nodnätverket organiseras flera typer av regionala nätverk för forskningssjuksköterskor, forskningsombud, prövare och forskningsstödjande personal. Syftet med nätverken är att ge möjlighet till nätverksmöten för diskussioner om gemensamma frågor och informationsutbyte.
För frågor eller vid intresse att delta i ett regionalt nätverk, kontakta den lokala nodsamordnaren i er region.

Biostatistik

Forum Mellansverige har etablerat ett nätverk för biostatistiker som träffas två gånger per år. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap inom biostatistisk metodik genom erfarenheter från praktiska frågeställningar.
Vid frågor eller intresse att delta i nätverket kontakta oss.

Jurister

Ett sjukvårdsregionalt juristnätverk har bildats där Forum Mellansverige samordnar och bjuder in till två nätverksträffar per år. Samtliga sju regioner samt Uppsala universitet är representerade och nätverkets övergripande syfte är att skapa samsyn och transparenta arbetssätt i juridiska bedömningar när det gäller klinisk forskning och kliniska studier. Representanter från nätverket deltar regelbundet i Vetenskapsrådets juristnätverksmöten sedan 2017. Nätverkets uppdrag finns här.
Vid frågor eller intresse att delta i nätverket kontakta oss.

Exempel på vägledande dokument som diskuteras inom nätverket:
1. Kliniska Studier Sverige: Personuppgiftsansvar vid klinisk forskning
2. Kliniska Studier Sverige: Åtkomst till hälsodata för forskningsändamål


Välj din lokala nod nedan

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50