Juridik för forskare - Forskningsavtal

Datum: 10 mars kl. 13.00-16.00
Kostnad: Avgiftsfritt
Ort: Online
Målgrupp: Forskare/forskningsstödjande personal inom sjukvårdsregion Mellansverige.
Föreläsare: Kristine Nilsson Wieslander (jurist) och Sara Frykstrand (patentkonsult), Brann AB

Under utbildningspasset går vi först och främst igenom hur forskningsprojekt kan regleras genom forskningsavtal, immateriella rättigheter till forskningsresultat, gemensamägt eller ensamägt forskningsresultat, lärarundantaget, nyttjanderättigheter etc.
Ett särskilt pass om patent inom life science området (Patentkonsult Sara Frykstrand).

Därefter sker en genomgång av hur utlämnande av forskningsdata ska regleras och tillämpningen av datadelningsavtal (DTA- MTA- avtal), personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), samt även hur personuppgiftsansvaret ska bedömas.

Anmäl dig här