Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor – en förstudie

Syftet med förstudien var att undersöka behov och förutsättningar för bildandet av ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk inom ramen för samarbetet mellan de sex regionala noderna. Förstudien omfattade bland annat en kartläggning över existerande nätverk i Sverige, utbildningar och övriga aktiviteter där forskningssjuksköterskor deltar. Läs rapporten här och bilagorna 4-6 finns att ladda ner här