Nyheter om förändringar hos Vetenskapsrådet till följd av covid-19