Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Forum Mellansverige är regional nod för sjukvårdsregionen Mellansverige som består av de sju regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Det är Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare och består av en tredjedel av Sveriges 21 regioner.

Forum Mellansverige är en del av Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR) och en resurs för forskare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal. Via våra Lokala noder erbjuds rådgivning inom bl.a. utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och planerandet och genomförande av kliniska studier. Företag och forskare erbjuds stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stötta samverkan inom sjukvårdsregionen mellan intressenter av kliniska studier för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier.

Vår vision

”En stark regional infrastruktur som ger bästa möjliga förutsättningar för att genomföra kliniska studier som leder till viktiga förbättringar och utveckling av hälso- och sjukvård.”

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50