I sjukvårdsregion Mellansverige är Samverkansnämnden det politiska organ som leder samverkan och som tilldelat Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR) uppdragsansvaret för Forum Mellansverige. RFR består av två verksamheter, dels fördelning av sjukvårdsregionala forskningsmedel samt Forum Mellansveriges verksamhet. RFRs Styrelse består av de sju regiondirektörerna i sjukvårdsregionen

Forum Mellansveriges kansli är beläget inom Uppsala Clinical Research Center (UCR) i Uppsala Science park. Kansliet koordinerar uppdragen inom Kliniska Studier Sverige och RFR och samverkar med regionerna via lokala noder och lokala nodsamordnare. Forum Mellansveriges operativa verksamhet utgörs huvudsakligen av de lokala noderna som är placerade inom regionernas forskningsorganisationer. Forum Mellansveriges och RFRs Ledningsgrupp består av FoU-direktörer och chefer för centrum av klinisk forskning.

Forum Mellansverige samverkar med de andra fem regionala noderna och Kliniska Studier Sverige inom Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har ett uppdrag från regeringen att genom nationell samordning stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Kommittén för kliniska studier beslutar om hur Vetenskapsrådets medel för uppdraget ska fördelas och om arbetets strategiska inriktning.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50