Pågående kliniska studier i sjukvårdsregion mellansverige
Forum Mellansverige har utvecklat en standardiserad insamlingsmetodik av data över pågående kliniska studier för alla diagnosområden. Utvecklingsarbetet har pågått sedan 2016 tillsammans med de lokala noderna i sjukvårdsregionens sju regioner och rapporter över pågående studier publiceras årligen. Uppdraget och dess syfte går i linje med regeringsuppdraget som getts till Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige, att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning av kliniska studier och stöds av Regionala Forskningsrådet i Mellansverige.

Kliniska studier i sjukvårdsregionen finns nu samlade i publika projektdatabaser med sökfunktioner.

Välj lokal nod utifrån aktuell region

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50