Pågående kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige
Forum Mellansverige har utvecklat en standardiserad insamlingsmetodik av data över pågående kliniska studier. Arbetet har pågått sedan 2016 tillsammans med de lokala noderna i sjukvårdsregionens sju regioner och rapporter över pågående studier publiceras årligen. Uppdraget och dess syfte går i linje med regeringsuppdraget som getts till Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige, att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning av kliniska studier, och stöds av Sjukvårdsregionala Forskningsrådet  (RFR).

image/svg+xml 65 42 11 0 84 115 194 248 469 566 689 839 342 325 371 386 72 113 145 157 428 499 440 426 30 40 37 38 0 500 1000 1500 2000 2500 2018 2019 2020 2021 Totala antalet inrapporterade studier per studietyp (2018 - 2021) Medicinteknik (int) Klinisk läkemedelsprövning (int) Diagnostik (int) Annan behandling (int) Observationsstudie Andra studier Ej angivet

Totala antalet inrapporterade studier per studietyp under åren 2018-2021. Observera att en och samma studie kan ha bedrivits i flera regioner och har då rapporterats av flera regioner. Antalet insamlade studier har ökat (10-14% per år) sedan den första insamlingen 2018. Detta i takt med det strukturerade arbete som utförs vid de lokala noderna för att inkludera fler studier vid fler kliniker och verksamhetsområden. Över tid har antalet studier där information saknas eller är bristfällig enligt det Minimala datasetet (MDS) minskat, vilket har lett till högre kvalitet på de studier som rapporteras.

Kliniska studier i sjukvårdsregionen finns nu samlade i publika projektdatabaser med sökfunktioner.

Gå till rapporter

Välj region nedan för att söka i projektdatabaserna