Pågående kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige
Forum Mellansverige har utvecklat en standardiserad insamlingsmetodik av data över pågående kliniska studier för alla diagnosområden. Arbetet har pågått sedan 2016 tillsammans med de lokala noderna i sjukvårdsregionens sju regioner och rapporter över pågående studier publiceras årligen. Uppdraget och dess syfte går i linje med regeringsuppdraget som getts till Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige, att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning av kliniska studier och stöds av Sjukvårdsregionala Forskningsrådet  (RFR).

image/svg+xml 65 42 11 84 115 194 469 566 689 342 325 371 72 113 145 428 499 440 30 40 37 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2018 2019 2020 Totala antalet inrapporterade studier per studietyp (2018 - 2020) Medicinteknik (int) Klinisk läkemedelsprövning (int) Diagnostik (int) Annan behandling (int) Observationsstudie Andra studier Ej angivet Totala antalet inrapporterade studier per studietyp under åren 2018, 2019 och 2020. Observera att en och samma studie kan ha bedrivits i flera regioner och har då rapporterats av flera regioner. Antalet insamlade studier har ökat (11-14% per år) sedan den första insamlingen 2018. Detta i takt med det strukturerade arbete som utförs vid de lokala noderna för att inkludera fler studier vid fler och fler kliniker och verksamhetsområden. Över tid har antalet studier där information saknas eller är bristfällig enligt det Minimala datasetet (MDS) minskat, vilket har lett till högre kvalitet på de studier som rapporteras.

Kliniska studier i sjukvårdsregionen finns nu samlade i publika projektdatabaser med sökfunktioner.

Gå till rapporter

Välj region nedan för att söka i projektdatabaserna