Forum Mellansverige utvecklar en process för att sammanställa data över pågående kliniska studier
Med anledning av den bristfälliga tillgången till information om pågående kliniska studier har Forum Mellansverige fått i uppdrag av Regionala forskningsrådet Mellansveriges ledningsgrupp att ta fram årlig sammanställning över samtliga pågående kliniska studier inom alla diagnosområden i sjukvårdsregionen. Sedan 2016 pågår ett utvecklingsarbete för att samla in och sammanställa pågående kliniska studier tillsammans med de lokala noderna i sjukvårdsregionens sju regioner. Uppdraget och dess syfte går i linje med regeringsuppdraget som getts till Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning av kliniska studier.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50