Vetenskapsrådet förfogar årligen över medel som ska användas för att finansiera utvecklingsprojekt och samverkansaktiviteter inom samarbetet Kliniska studier Sverige. Syftet är att förbättra förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige och stärka de sex regionala nodernas verksamheter. En viktig del i arbetet är att samordna de regionala noderna och hitta gemensamma processer, tjänster och avtal för att bygga upp de regionala nodernas förmåga att stötta klinisk forskning och att bygga ett nationellt samverkanssystem.

Välj lokal nod utifrån aktuell region

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50