Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2019
Rapporten redovisar inrapporterade pågående kliniska studier under 2019 och är den tredje i sitt slag. Nytt i årets rapport är att samtliga studier som kräver ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten (EPM) har rapporterat in ansökans diarienummer. Detta har underlättat arbetet med att ta fram figurer som visualiserar samverkan mellan regioner i sjukvårdsregionen. Det är också första året som alla sju regioner använder sig av samma system för att samla in data över pågående kliniska studier.

Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2018

Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016

Andra datakällor
Kliniska Studier Sverige har sammanställt ytterligare information på deras webb över tillgängliga datakällor såsom EudraCT, ClinicalTrials.gov, Etikprövningsmyndigheten.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50