Kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2021
Rapporten ger en översiktlig bild av pågående kliniska studier under 2021 och visar en allt bättre kvalitet på data över rapporterade pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen. Nytt i årets rapport är att data för uppstartade studier under 2021 redovisas.

image/svg+xml 179 119 116 114 145 622 392 17 8 19 18 26 201 118 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro Antal rapporterade studier per region uppdelat på studiestart Startad före 2021 Startad 2021 I figuren visas antalet studier som bedrevs under 2021 per region samt om studierna startades (påbörjade rekrytering eller datainsamling) under 2021 eller redan var påbörjade före 2021.


image/svg+xml 248 386 157 426 38 839 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Intervention Observation Andra studier Studietyper Annan behandling Diagnostik Klinisk läkemedelsprövning Medicinteknik Totala antalet studier fördelat på studietyp (n=2094). Observera att en och samma studie kan bedrivits i flera regioner och rapporterades då av flera regioner.


image/svg+xml 0 50 100 150 200 250 300 Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro Studier per region och studietyp Klinisk läkemedelsprövning (int) Medicinteknik (int) Diagnostik (int) Annan behandling (int) Observationsstudie Andra studier Figuren visar antalet rapporterade studier per region och studietyp (int=interventionsstudie, n=2094)


Antalet identifierade samarbeten mellan regionerna i sjukvårdsregionen (exklusive studier som endast går i en region). En studie som har samarbeten med flera regioner genererar flera linjer vilket gör att antalet linjer inte går att jämföra med antalet studier beskrivna i andra figurer. Färgerna har ingen förklarande funktion förutom att göra figuren tydligare.


image/svg+xml 30 13 16 1 90 7 49 18 5 3 8 238 6 98 45 23 17 10 16 23 61 1 18 12 9 9 4 1 7 7 1 5 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totalt CTC/ClinSmart Uppsala Örebro Västmanland Värmland Sörmland Gävleborg Dalarna Läkemedelsprövningar per studiefas Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Ej angivet Figuren visar antalet pågående läkemedelsprövningar per studiefas (1-4) och per region samt totalt i sjukvårdsregionen. De läkemedelsprövningar som bedrevs av Uppsalaföretagen CTC och ClinSmart redovisas separat från region Uppsalas data i denna figur.

Tidigare års rapporter

Kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2020

Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2019

Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2018

Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016

Andra datakällor
Kliniska Studier Sverige har sammanställt ytterligare information över tillgängliga datakällor såsom EudraCT, ClinicalTrials.gov, Etikprövningsmyndigheten.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50