Kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2020
Rapporten ger en översiktlig bild av pågående kliniska studier under 2020  och visar en allt bättre kvalitet på data över rapporterade pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen. Nytt i årets rapport är att data över inklusion av studiedeltagare, sponsorskap och ämnesområden har samlats in. Även data över påbörjade covid-19 studier finns med i rapporten.

image/svg+xml 194 371 145 440 37 689 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Intervention Observation Andra studier Studietyper Medicinteknik Klinisk läkemedelsprövning Diagnostik Annan behandling Totala antalet rapporterade studier från sjukvårdsregionens sju regioner fördelat på studietyp (n=1887). De 11 studier där ingen studietyp angetts visas ej i figuren. Observera att en och samma studie kan bedrivits i flera regioner och rapporterades då av flera regioner.


image/svg+xml 0 50 100 150 200 250 Dalarna Gävleborg Sörmland Värmland Västmanland Uppsala Örebro Studier per region och studietyp Klinisk läkemedelsprövning (int) Medicinteknik (int) Diagnostik (int) Annan behandling (int) Observationsstudie Andra studier Ej angivet Figuren visar antalet rapporterade studier per region och studietyp (int=interventionsstudie, n=1887)


Antalet identifierade samarbeten mellan regionerna i sjukvårdsregionen (exklusive studier som endast går i en region). En studie som har samarbeten med flera regioner genererar flera linjer vilket gör att antalet linjer inte går att jämföra med antalet studier beskrivna i andra figurer. Färgerna har ingen förklarande funktion förutom att göra figuren tydligare.


image/svg+xml 30 30 85 14 59 4 1 4 3 262 43 133 21 17 13 14 21 51 9 19 10 4 4 1 4 12 7 1 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totalt Örebro Uppsala Västmanland Värmland Sörmland Gävleborg Dalarna Läkemedelsprövningar per studiefas Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Ej angivet Läkemedelsprövningar (interventionsstudier) - Fördelning över faser per region och totalt i sjukvårdsregionen (n=440). X-axeln visar studier i procent och siffrorna i figuren visar antalet studier per fas, region och totalt.


Tidigare års rapporter

Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2019

Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2018

Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016

Andra datakällor
Andra datakällor
Kliniska Studier Sverige har sammanställt ytterligare information över tillgängliga datakällor såsom EudraCT, ClinicalTrials.gov, Etikprövningsmyndigheten.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50