Samordnade studieförfrågningar

Syftet med satsningen är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar (feasibilities) nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba och tillförlitliga svar på studieförfrågningar från företag och akademi avseende både landsförfrågningar och klinikförfrågningar.
Uppdragsbeskrivning