Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Syftet med utvecklingssatsningen var att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i genomförandet av kliniska studier genom att etablera samverkan mellan de regionala nodernas kvalitetssäkringsfunktion (QA-Quality Assurance) och ta fram goda exempel på välfungerande arbetsprocesser mellan regionala noder och andra samarbetspartners. Resultatet av projektet finner du här.