Samverkan vid monitorering

Utvecklingssatsningens syfte är att göra det lättare att monitorera akademiskt initierade multicenterstudier som involverar flera noder eller regioner. En arbetsmodell för sammonitorering ska tas fram, liksom en implementeringsplan för ett nätverk för monitorer.
Uppdragsbeskrivning