Standardiserad process för avtal mellan företag och hälso- och sjukvården

Syftet med projektet var att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri. Långsiktigt är förhoppningen att resultaten från projektet ska underlätta och främja möjligheten att genomföra studier och således öka antalet kliniska studier som genomförs i Sverige. Projektet pågick under 2016/17 och ett ramverk med dokument, lathundar och avtalsmallar har tagits fram.
Resultatet av projektet finner du här.