Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Syftet med projektet var att ta fram neutral och kvalitetssäkrad information om alla delar av en klinisk studie på medicinteknik inklusive en sammanfattande information om CE-märkning och vad man måste tänka på innan man planerar för en klinisk studie inom medicinteknik.
Resultatet av projektet finner du här, samt en steg-för-steg guide här.