Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR) och Forum Mellansverige

RFR har en gemensam verksamhetsplan för Forum Mellansverige och forskningsfinansieringen för att möta ”Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-24”. Verksamhetsberättelserna presenteras separat för de två aktiviteterna inom RFR.

Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50