Utbildning i regelverk och forskningsetik för chefer

Utbildningen ger verksamhetschefer och andra ledare inom hälso – och sjukvård en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Utbildningsmaterialet är kvalitetssäkrat och framtaget i ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige. Med kvalitetssäkrat avses här att det speglar den rådande tolkningen av dagens regelverk.
Kontakta din lokala nod för mer information.