Datum: 

27/9 9.00-11.30


Kostnad:

Avgiftsfritt för anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige


Ort:

Online, utbildningen sker via Zoom


Målgrupp:

Forskare aktiva i sjukvårdsregion Mellansverige

Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor i form av praktisk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av patientdata. Utbildningen innefattar frågor kring lag om etikprövning av forskning som avser människor, patientdatalagen, GDPR och offentlighet och sekretess.

Föreläsare: Karolina Raza Martinsson, regionjurist Region Västmanland och Lena Jönsson, regionjurist Region Dalarna

Anmälan: Forum Mellansveriges webbsida, max deltagare 50 per utbildningstillfälle


Anmäl dig här

Some fields are not valid
Utbildning om forskares tillgång och hantering av journalinformation – praktisk vägledning 27/9

Uppgifter sparas om mig vid anmälan till denna utbildning. Dessa uppgifter används endast för att administrera utbildningen.