• 2022-06-21 00:00

  Utbildning om forskares tillgång och hantering av journalinformation – praktisk vägledning

  Datum:

  22/11 9.00-11.30


  Kostnad:

  Avgiftsfritt för anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige


  Ort:

  Online, utbildningen sker via Zoom


  Målgrupp:

  Forskare aktiva i sjukvårdsregion Mellansverige

  Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor i form av praktisk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av patientdata. Utbildningen innefattar frågor kring lag om etikprövning av forskning som avser människor, patientdatalagen, GDPR och offentlighet och sekretess.

  info
 • 2022-06-15 09:27

  Monitorering – en introduktion till varför läkemedelsprövningar monitoreras och vad det innebär

  Datum:

  11 oktober 2022 kl 9.00-11.30


  Kostnad:

  Avgiftsfri för anställda inom sjukvårdsregionen Mellansverige


  Ort:

  Online


  Målgrupp:

  Forskningssköterskor, sjuksköterskor och annan studiestödjande personal.

  Föreläsare: Katarina Norrby, Senior klinisk prövningsledare, GSK

  Innehåll: Grundläggande genomgång om vad monitorering är, varför  och hur monitorering genomförs samt vilka regelverk som finns att förhålla sig till.

  info
 • 2021-02-04 14:18 Dölj formulär, Dölj inlägget

  GCP (Good Clinical Practice) - Kursen är fulltecknad

  Datum:

  19 maj 2021 kl. 09.00-16.00


  Kostnad:

  Avgiftsfritt för anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige


  Ort:

  Online


  Målgrupp:

  För prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens eller som har behov av att förnya den.

  Föreläsare: Anders Hellgren, GCP Consulting

  Utbildningen är en TransCelerate godkänd heldagsutbildning i GCP för prövare och övrig personal som arbetar med, eller är intresserad av att börja arbeta med, kliniska prövningar. En TransCelerate godkänd GCP utbildning, som denna, bedöms som en fullgod GCP utbildning av de flesta läkemedelsföretagen som är med i organisationen. Utbildningen gäller tre år från utbildningstillfället och behöver inte uppdateras under denna tid förutsatt att inte lokala regelverk och/eller sponsorn kräver förnyad utbildning.

  info
 • 2020-02-10 12:18

  E-learningkurs om biobankslagen

  Biobank Sverige erbjuder en grundläggande utbildning som tar upp regelverk, provhantering, samtycke och olika avtal för tillgång till prov.
  Utbildningen riktar sig främst till personer som skriver ansökningar för genomförande av en klinisk studie i Sverige. Även till organisationer som ska bedriva kliniska studier med prover i Sverige och utländska aktörer som inte har lokal anknytning.
  Mer information finns här.

  info
 • 2020-02-05 08:34

  Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp

  Kursen ger dig en bred och djup kunskap omfattande de flesta stegen i ett läkemedels utveckling från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid klinisk prövningsmetodik där du lär dig att självständigt planera en större läkemedelsstudie. Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta självständigt som clinical trial associate eller motsvarande.
  Utbildningen ges av Uppsala Universitet.
  Mer information finns här.

  info
 • 2020-02-04 13:02

  Klinisk forskning och prövning i praktiken, 15 hp

  En kurs för dig inom hälso- och sjukvården som vill öka dina kunskaper kring kliniska studier och good clinical practice (GCP). Utbildningen ges i samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och Forskning och utbildning vid Region Örebro län.
  Mer information finns här.

  info
 • 2020-02-04 13:02

  Utbildning i regelverk och forskningsetik för chefer

  Utbildningen ger verksamhetschefer och andra ledare inom hälso – och sjukvård en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Utbildningsmaterialet är kvalitetssäkrat och framtaget i ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige. Med kvalitetssäkrat avses här att det speglar den rådande tolkningen av dagens regelverk.
  Kontakta din lokala nod för mer information.

  info
 • 2020-02-04 13:01

  Good Clinical Practice

  Good Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Gällande regelverk ställer prov på att både prövare och andra medarbetare i teamen som arbetar med läkemedelsprövningar ska ha adekvat utbildning inom GCP. De lokala noderna erbjuder kurser för dig som behöver grundläggande introduktion inom GCP. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.
  Kontakta din lokala nod för mer information.

  info

Välj din lokala nod nedan

 • 2019-01-11 12:00 Lokal nod Västmanland
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58 Lokal nod Dalarna
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50